ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 thăm và tặng quà các đồng chí là Cựu tù chính trị – Tù binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); sáng ngày 28/4/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các đồng chí là Cựu tù chính trị – Tù binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 5; tham gia đoàn có ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5; ông Trần Minh Thiện – Trưởng ban liên lạc Cựu tù chính trị – Tù binh Quận 5; cùng các vị Phó Chủ tịch, cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Bí thư Đảng ủy – Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện Tổ liên lạc Cựu tù chính trị – Tù binh các phường.
Tại những nơi đến thăm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí Cựu tù chính trị – Tù binh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp trong điều kiện có thể tại địa phương và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

2 4 5 6 Ông Lê Tấn Tài UVBTV Quận ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 thăm và tặng quà ông Nguyễn Thanh Xuân Cựu tù chính trị tù binh khó khăn Ông Lê Tấn Tài UVBTV Quận ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 thăm và tặng quà vợ chồng cựu tù chính trị tù binh khó khăn

GÓP Ý KIẾN