ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 Trao Quyết định chuẩn y chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường

Chiều ngày 28/7/2020, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 chủ trì Hội nghị trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 có quyết định chuẩn y: Ông Phan Thanh Tuấn – sinh năm 1977, Đảng ủy viên, nguyên công chức Văn hóa xã hội Phường giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 9; Bà Lê Hồng Gấm – sinh năm 1981, Đảng ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 12

GÓP Ý KIẾN