ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chồng Tôi đã có 1 đời vợ trước ở tại huyện Tiên Lãng Tp. Hải Phòng (không đăng ký kết hôn) và có 02 con chung (1996; và 1999). Do không hợp nhau nên năm 2003 ông vào Tp. HCM sinh sống và kết hôn với tôi có đăng ký kết hôn năm 2005 tại UBND phường 4 quận 5, Tp. HCM và sinh được một con chung (2004). Vơ chồng tôi có 01 căn nhà ở phường 4 quận 5. Chông tôi mất năm 2020 không để lại di chúc. Giờ tôi muốn làm thủ tục sang tên căn nhà cho con tôi được không? Thực hiện như thế nào?

Để thực hiện việc sang tên căn nhà cho con bà thì bà phải làm các thủ tục sau:
Do căn nhà là tài sản chung của ông bà trong thời kỳ hôn nhân nên khi chồng bà chết. Theo quy định tài điều 65, 66 của Luật HN&GĐ 2014 thì trong trường hợp chấm dứt quan hệ HN do một bên vơ/chồng chết thì phần tài sản chung phải được chia đôi. Vậy đối với tài sản là căn nhà chung này bà được hưởng ½, còn lại ½  là phần di sản của chồng bà. Do chồng bà chết không để lại di chúc nên phần di sản này được chia thừa kế theo pháp luật. Áp dụng điều 651 BLDS 2015 quy định về: Người thừa kế theo pháp luật thì trong trường hợp này bà và cha, mẹ của ông cùng các con được hưởng thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất. Do đó bà phải làm thủ tục khai nhận di sản và thỏa thuận phân chia di sản trước khi làm thủ tục sang tên căn nhà trên cho con bà

GÓP Ý KIẾN