ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ động đề ra những cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ

Ngày 21/2, Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về tình hình tổ chức, bộ máy hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và chương trình công tác trọng tâm trong năm 2020.

Trong năm 2019, cả hệ thống MTTQ Việt Nam TP đã nỗ lực hoàn thành các công việc, bảo đảm đầy đủ các nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra; chú trọng các nội dung, chương trình trọng tâm và tiếp tục đầu tư đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Bên cạnh đó,  công tác chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, dân nghèo và các đối tượng xã hội khác được hệ thống MTTQ chủ động triển khai thực hiện, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền các cấp của TP thực hiện tốt các chương trình đời sống văn hóa, chăm lo tốt các đối tượng chính sách, dân nghèo.

Đồng thời, hệ thống MTTQ các cấp tham gia giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung xây dựng các văn bản triển khai, tham gia thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; tập trung tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề về những vấn đề bức xúc của người dân, góp phần nâng cao vị thế, vai trò và chất lượng công tác Mặt trận…

Trong năm 2020, hệ thống Mặt trận TP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện chủ đề năm 2020 của TP: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện và sơ kết 5 năm kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Sở Tài nguyên và môi trường TP với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo, mở rộng các hoạt động về biển, đảo quê hương, tăng cường công tác vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”, chăm lo thiết thực cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo.

Ngoài ra, tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội về công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn TP giai đoạn 2015 – 2020; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước”; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn TP…

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống MTTQ Việt Nam TP trong năm qua có nhiều hoạt động sáng tạo, đã trở thành hình mẫu cho cả nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị MTTQ TP cần bám sát chủ đề Đại hội MTTQ Việt Nam TP “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Nghĩa tình”, chủ động  đề ra những cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, tránh sa vào cách làm cũ, lối mòn sẽ không huy động được sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển TP…

Long Hồ – Hoàng Anh

 

 

GÓP Ý KIẾN