ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH KÝ KẾT GIỮA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 14 TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025.

Căn cứ Chương trình phối hợp số 04 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Uỷ ban nhân dân Quận 5 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch liên tịch số 15 ngày 30/12/2021 về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn Quận giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 4/8/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 14 tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Phường 14 trong lĩnh vực Tài nguyên, chương trình giảm nghèo bền vững  trên địa bàn Phường giai đoạn 2021 – 2025. Đến tham dự hội nghị có ông Trần Nam Đức – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5; Ông Võ Thành Tới – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14 cùng các ông bà là thường trực Ủy ban nhân dân Phường, các ông bà là Trưởng ban ngành đoàn thể, các ông bà là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban vận động – Trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân 9 khu phố, ban điều hành 60 tổ dân phố.

Tại hội nghị đã ký kết phối hợp các nội dung như sau:

1/ Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Phường 14 giai đoạn 2021 – 2025 với các nội dung :

+ Phối hợp và tuyên truyền các văn bản luật liên quan đến môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục thực hiện Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường”.

+ Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế sử dụng túi ni lông sản phẩm nhựa dùng một lần và giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh, hạn chế tiếng ồn ở khu phố trong đó tập trung giới thiệu những mô hình, giải pháp cụ thể của các khu phố các cơ sở tôn giáo trên địa bàn về việc thu gom phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và vệ sinh môi trường trong cộng đồng.

+ Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 lần thứ XII nhiệm kỳ 2019 – 2024 với nội dung xây dựng 01 tuyến đường không dán, quảng cáo, rao vặt trên các cột điện sai quy định; phối hợp, thực hiện và nhân rộng toàn quận công trình “Ốp thảm nhựa cỏ trên các cột điện, cột đèn chiếu sáng” tại các tuyến đường trên địa bàn.

+ Các hộ dân sinh sống, kinh doanh ở mặt tiền đường, các hộ dân có cho thuê mặt bằng kinh doanh ở mặt tiền đường, các hộ kinh doanh trên vỉa hè phải có khu vực và tự trang bị thiết bị lưu chứa rác thải phát sinh, không xả rác ra đường và trước miệng các hầm ga thu nước.

+ Huy động Nhân dân tổ chức ra quân tổng vệ sinh hàng tuần 15 phút Vì thanh phố văn minh sạch đẹp, dọn dẹp những điểm tồn tại về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, rửa sạch vỉa hè, khơi thông cống rãnh và có biện pháp duy trì sau mỗi đợt tổng vệ sinh. Vận động hộ gia đình thực hiện vệ sinh nơi ở, khuôn viên nhà ở, khu vực công cộng, ngõ hẻm, không thả súc vật phóng uế bừa bãi tại khu dân cư.

2/ Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn Quận 5 giai đoạn 2021 – 2025:

– Vận động toàn dân tích cực tham gia chương trình giảm nghèo bền vững:

+ Tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng;

+ Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái;

– Lồng ghép Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau” tại địa phương, khu phố gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

+ Vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức sau: vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân, các doanh nghiệp, hội quán, hội đoàn, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” để góp phần giúp các hộ vươn lên thoát nghèo…

Qua buổi ký kết, nhằm  nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, chương trình giảm nghèo bền vững  trên địa bàn Phường 14 giai đoạn 2021 – 2025.

Hoi nghi Ban cong tac Mat tran Khu pho

GÓP Ý KIẾN