ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cụm 1 (Phường 1,2,3,4,5,6,7) tổ chức Hội nghị tọa đàm chuyên đề “Củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận” và “Giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

3 4Thực hiện chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thi đua cụm 1 năm 2022 của Ban thường trực UB.MTTQ VN Quận 5 và căn cứ  kế hoạch số 05/KHLT-MTTQ ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1,2,3,4,5,6,7 về việc tổ chức Hội nghị Tọa đàm chuyên đề “Củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận” và “Giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.

Sáng nay, ngày 07/10/2022, được sự nhất trí của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cụm thi đua 1 gồm các Phường: 1,2,3,4,5,6,7 tổ chức tọa đàm “Củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận” và “Giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.

Đến tham dự hội nghị có bà Nguyễn Nhật Hà – UV Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; ông Nguyễn Xuân Thọ  – Bí thư Đảng ủy phường 4 cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Thường trực UB.MTTQ phường 1,2,3,4,5,6,7; đại diện Ban ngành đoàn thể phường, Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân các phường thuộc cụm 1.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Long Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UB.MTTQ phường 4, bà Trần Thị Ngọc Điệp đã thay mặt cụm thi đua 1 chủ trì hội nghị tọa đàm. Quá trình tọa đàm diễn ra sôi nổi, trọng tâm và đúng chủ đề đặt ra. Qua đó, ghi nhận tổng có 10 lượt phát biểu với 14 nội dung trao đổi, chia sẻ giải pháp để củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận và Giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tới của các cô chú Trưởng, Phó ban công tác Mặt trận các phường.

Sau hơn 2 giờ thảo luận, đoàn chủ tọa hội nghị ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các thành viên và trao đổi, kết luận các vấn đề được đặt ra trong hội nghị nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở, giúp nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ và chủ động vận dụng trong thực tiễn hoạt động công tác Mặt trận trong thời gian. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

  1. NGUYỄN THỊ ĐỨC – PCT UB.MTTQ P4

 

GÓP Ý KIẾN