ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đại hội chi bộ cơ quan Hội LHPN quận 5 lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2022

? Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 17/12/2019 của Đảng ủy các cơ quan Đoàn thể Quận 5 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2025.

FB IMG 1582936608312

? Sáng ngày 28/02/2020, Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X – Nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2022 và tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới.

? Đến chúc mừng và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Tấn Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5, Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể Quận 5, Đại hội cũng rất vui mừng có sự hiện diện, đón nhận hoa và quà của các đơn vị Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Quận đoàn và Nhà thiếu nhi Quận 5.

FB IMG 1582936617582

☀️ Qua 1 buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động, bảng kiểm điệm của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng hoạt động chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2020-2022; thảo luận góp ý văn kiện Đại hội chi bộ và văn kiện Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể Quận 5 nhiệm kỳ 2020-2025.

FB IMG 1582936592296

FB IMG 1582936603256

FB IMG 1582936595514

?Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Thu Hương, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Phùng Thị Mỹ Vân giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5.

FB IMG 1582936627212

?Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 5 quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 chỉ tiêu và 2 công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

FB IMG 1582936580207

GÓP Ý KIẾN