ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG 1, QUẬN 5 LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Ngày 22/4/2022 Hội Cựu Chiến binh Phường 1 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hộiông Phạm Công ChửngPhó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Quận 5, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường 55 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên Cựu Chiến binh trên địa bàn phường.
3A45E16A 4E12 485A B87C 9220691A28F0

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Cựu Chiến binh Quận 5sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt của Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân, sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các ngành, đoàn thể phường. Thông qua nhiều hoạt động Thi đua sôi nổi như: Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”; Chương trình “Giảm nghèo bền vững”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Hội CCB phường đã hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản mà nghị quyết đại hội đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
C40F1D8D 4BE5 4E6F BA18 69DA55F1D7E2

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 2027 bầu 11 hội viên tham gia vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường, ông Đỗ Thanh Châu tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Phường 1 Quận 5 nhiệm kỳ 2022 – 2027; ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 1 Quận 5.

GÓP Ý KIẾN