ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 1 QUẬN 5 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ TRỌ, NHÀ NGĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

IMG 9904

Tối ngày 23/02/2024, Ban chỉ đạo 138 Phường tổ chức Hội nghị quán triệt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN