ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 1 LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Sáng ngày 09/3/2024, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 được diễn ra tại Hội trường Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tại 626 Võ Văn Kiệt Phường 1 Quận 5.
Đến tham dự Đại hội có ông Lê Tấn Tài – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; bà Nguyễn Thị Bạch Yến – Bí thư Đảng ủy Phường 1; ông Võ Minh Triết – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1 cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Ủy ban nhân dân, đại diện các Ban ngành, đoàn thể, Cấp ủy Chi bộ các khu phố, các ông bà nguyên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường các nhiệm kỳ và 88 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc Phường 1.
IMG 0149
IMG 0182
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 nhiệm kỳ 2024 – 2029 là sự kiện chính trị quan trọng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 đã không ngừng thay đổi, nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, từ đó đưa các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa và hưởng ứng nhiệt tình từ các tầng lớp nhân dân như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Cuộc vận động Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường, kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, gương người tốt – việc tốt trên các lĩnh vực được biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện sự nghiệp đổi mới và đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân tại địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng đã thực hiện khá tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tập hợp ý chí nguyện vọng của Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 lần thứ XV nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 đã đạt được. Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, đồng chí tin tưởng rằng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết thống nhất, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ Mặt trận đi trước, tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực trên cơ sở đoàn kết, đóng góp tích cực sức lực và trí tuệ thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng, tiếp tục đổi mới hoạt động hướng vào mục tiêu, lợi ích chung của đất nước, dân tộc, phát huy hơn nữa vai trò là một tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị địa phương.
Đại hội đã hiệp thương 37 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2024 – 2029; tại phiên họp thứ nhất hiệp thương bà Lê Thị Thùy Dung tiếp tục giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1, nhiệm kỳ 2024 – 2029; hiệp thương cử 09 vị (07 Chính thức, 02 dự khuyết) vào Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

GÓP Ý KIẾN