ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11 Quận 5 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

– Sáng ngày 25/02/2024 Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11 Quận 5 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức tại Trường Đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
z5237812659045 2dfdb1d1ad5d3946806e85a34e1a32d7– Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Lê Tấn Tài – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, Bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Bà Nguyễn Ngọc Cẩm – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5; Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 11 Quận 5;
z5237699762251 5caef416dc9461ee5d86d3330b7e1162
– Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Phường nhiệm kỳ XV và mục tiêu, nhiệm vụ chương trình hành động lần thứ XVI nhiệm kỳ 2024- 2029
– Đại hội đã hiệp thương thống nhất 100% giới thiệu 35 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Phường 11; Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc phường 11 đã hiệp thương 03 vị trong Ban thường trực Mặt trận phường, trong đó hiệp thương Bà Nguyễn Thị Bích Thoa giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 11 nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương Ông Nguyễn Thành Tuyến giữ nhiệm vụ Phó chủ tịch MTTQ phường 11; Bà Đoàn Thị Đào Hạnh giữ nhiệm vụ Ủy viên Thường trực MTTQ phường 11.
– Đại hội cũng đã hiệp thương 11 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
z5237699753517 5ea4ef5fc7afb25cfb1822f45b088f4e
– Dịp này, Đại hội đã gửi tặng quà cho các vị Ủy viên MTTQ phường nhiệm kỳ 2024 – 2029 không tham gia nhiệm kỳ mới; khen thưởng 13 tập thể và 21 cá nhân đã tích cực tham gia, thực hiện tốt công tác Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ 2019 – 2024.

GÓP Ý KIẾN