ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI SUY CỬ BAN QUẢN TRỊ THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO CHỢ LỚN MASJID AL JAMIA’ QUẬN 5 NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2020, tại thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn MASJID AL JAMIA Quận 5 tổ chức Đại hội suy cử Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tham dự đại hội có:

Ông HJ Lý Du Sô – Trưởng ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP.Hồ Chí Minh; Ông Lê Tấn Tài – Ủy viên ban thường vụ quận ủy quận 5 – Chủ tịch UBMTTQVN quận 5; Ông Nguyễn Trọng Phúc – Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận 5; Ông Đoàn Văn Ngọc – Phó trưởng phòng Nội vụ quận 5; đại biểu các cơ quan quận, phường cùng 30 đại biểu đại diện tín đồ Hồi giáo tham dự đại hội.

89932779 2614510092156992 6609301545752199168 n

Tại đại hội đã thông qua báo cáo nhiệm kỳ giai đoạn (2013-2017) và được kéo dài thêm (2017 -2020) để phù hợp với nhiệm kỳ V của Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP.Hồ Chí Minh (2015-2020), chương trình hành động nhiệm kỳ (2020-2025), Báo cáo của Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo trong nhiệm kỳ qua, đã cho thấy Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo và tín đồ luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà Nước, có nhiều cố gắng, nỗ lực, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã đoàn kết cùng các tôn giáo bạn và các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, phấn đấu xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc đồng thời đóng góp xứng đáng vào quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển Quận 5 ngày càng vững mạnh, xây dựng hoạt động của cộng đồng Hồi giáo khu vực sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

b6c0439ea7805cde0591

Đại hội cũng đã tiến hành suy cử nhân sự tham gia vào Ban quản trị thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn gồm 5 vị do Ông M.Mohamed Amine làm trưởng ban và giới thiệu 7 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới. Đồng thời suy tôn Ông HJ Masale là Hakim.

Phát biểu tại đại hội Ông Nguyễn Trọng Phúc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 5 đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động nổi bật của Thánh đường Hồi giáo trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tin tưởng và mong rằng trong nhiệm kỳ tới Ban quản trị thánh đường Hồi giáo tiếp tục phát huy đường hướng “Tốt đời – đẹp đạo”, vận động tín đồ tham gia các hoạt động xã hội đạt hiệu quả cao hơn nữa nhất là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bà con tín đồ ngày một ổn định và phát triển, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo.

d0635506b0184b461209

GÓP Ý KIẾN