ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể Quận 5 tổ chức thành công Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 28/5/2020, tại Hội trường Quận ủy; Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể Quận 5 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng – UVBTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Bí thư Đảng ủy phường 8, phường 10; các quần chúng ưu tú và 60 đảng viên được triệu tập.

Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể Quận 5 với 8 chi bộ trực thuộc và 60 đảng viên; Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể quận 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025 hướng đến việc phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với 02 công trình và 08 chỉ tiêu cụ thể như: Mỗi chi bộ đăng ký tham gia thực hiện phần việc cùng 01 khu phố cụ thể để xây dựng ít nhất 01 tuyến đường hoặc 01 tuyến hẻm xanh – sạch – đẹp theo Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy; Đảng bộ, chi bộ tham gia công tác giảm nghèo, góp phần cùng với quận nâng chuẩn thu nhập hộ cận nghèo trên địa bàn đạt mức 40 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tăng cường đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân để thúc đẩy các phong trào theo đặc thù của ngành, của đơn vị; tăng cường công tác giám sát, phản biện của từng cơ quan, đơn vị đối với việc lãnh đạo của cấp ủy trong việc điều hành quản lý nhà nước; cần tiếp tục quan tâm vấn đề đoàn kết nội bộ, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên của đảng bộ, …

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đại hội đã thông qua số lượng Đảng ủy các cơ quan Đoàn thể Quận 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 07 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận tiếp tục được tín nhiệm cao bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Thị Bích Hạnh tái cử Phó bí thư – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 05 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 5 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ra mắt trước Đại hội Đại hội Đảng bộ Đoàn thể ng chí Lê Tấn Tài UVBTV Quận ủy Bí thư Đảng bộ trao hoa và quà cảm ơn đồng chí Trần Văn Nghĩa Nguyên Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 2020 ng chí Nguyễn Thị Minh Phượng UVBTV Trưởng ban Dân vận Quận ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ng chí Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng UVBTV Thành ủy Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo trong Đại hội ng chí Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng UVBTV Thành ủy Bí thư Quận ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ

GÓP Ý KIẾN