ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh sách Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024

[embeddoc url=”https://mttqquan5.vn/wp-content/uploads/2020/01/Danh-sách-Ủy-viên-Ủy-ban-MTTQ-Việt-Nam-quận-5-nhiệm-kỳ-2019-2024.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

GÓP Ý KIẾN