ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đề xuất túi an sinh của Mặt trận Tổ quốc Quận 5

Việc giải quyết các đề xuất túi an sinh trên đường link của Mặt trận Tổ quốc Quận 5 tính đến 15g00 ngày 16/9/2021 đã hoàn thành tất cả các đề xuất. Sau khi MTTQ Q5 phối hợp các phường rà soát đã thực hiện túi quà chăm lo.
Không biết có hộ gia đình nào ở Quận 5 chưa được chăm lo không nhỉ ? Nếu còn thì đăng ký về Mặt trận Tổ quốc Quận 5 theo đường link https://bit.ly/ho-tro-an-sinh-MTTQ-Q5 này nhé !
Lưu ý : Nếu không đăng ký theo đường link này sẽ không đủ thông tin làm cơ sở giải quyết được.

GÓP Ý KIẾN