ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đoàn công tác Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí minh đến thăm Mặt trận Tổ quốc Quận 5

Ngày 01/10/2021, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Ngô Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các vị lãnh đạo Ban Dân chủ Pháp luật; Ban Tuyên giáo – Đối ngoại, MTTQ TPHCM đến thăm, gửi lời động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả của đơn vị, của mỗi cá nhân; ghi nhận những nỗ lực của MTTQ Quận 5 trong thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn quận thời gian cao điểm vừa qua, cũng như những đóng góp của cán bộ Mặt trận cơ sở trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; đồng thời tặng quà đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách MTTQ quận và Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách MTTQ 14 phường Quận 5.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5, đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ ở cơ sở, ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch MTTQ Quận 5 báo cáo với đoàn về những việc làm cụ thể của đơn vị, của cán bộ Mặt trận phường, khu phố và của đội ngũ tình nguyện viên trong công tác chăm lo cho nhân dân quận 5; tình hình sức khoẻ cán bộ Mặt trận và lực lượng tình nguyện viên phục vụ chống dịch bị nhiễm covid, phục hồi và tiếp tục tham gia công tác,… và một số việc trọng tâm trong thời gian tiếp theo, nhất là chú trọng phát huy vai trò đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ sở Hội quán, các Tôn giáo trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo các trường hợp hộ gia đình còn khó khăn, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú trên địa bàn quận.

Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa và văn bản cho biết 'VĂN MINH IÊN ĐẠI NGHĨA TÌNH'

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

GÓP Ý KIẾN