ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

đồng chí Lê Quốc Tuấn – UV.BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 5 nhận công tác và giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Sáng ngày 21/7/2020, tại Quận ủy Quận 5, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã công bố văn bản về việc điều động đồng chí Lê Quốc Tuấn – UV.BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 5 đến nhận công tác và giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (Resco).

3 3

GÓP Ý KIẾN