ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gần 1.000 phần quà tiếp tục được trao đến tay người dân tại 14 phường.

Gần 1.000 phần quà tiếp tục được trao đến tay người dân tại 14 phường.
Trong ngày 22/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cùng đội hình tình nguyện viên thuộc Mặt trận Tổ quốc quận đã chuẩn bị và phân phối gần 1.000 phần quà (gồm gạo/mì gói, khẩu trang, lương khô, nhu yếu phẩm) đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 14 phường.
Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận mong muốn tiếp tục cùng đồng hành, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn phần nào ổn định cuộc sống trong giai đoạn bình thường và để đảm bảo mỗi người dân trên địa bàn Quận 5 “Không có ai bị bỏ lại phía sau”.

Có thể là hình ảnh về ngoài trời

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và giày dép

GÓP Ý KIẾN