ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình trong phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận Quận 5

Chiều ngày 03/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 hướng dẫn cụm thi đua số 3 tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình trong phong trào thi đua” năm 2023. Đến dự và chủ trì hội nghị có bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; bà Hồ Ngọc Lệ – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 8; ông Từ Huê Long – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8; ông Phan Thanh Tuấn – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 9.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Trương Thị Kim Xuyến cho biết: công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua đã tạo thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng sôi nổi, rộng khắp, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Quận nói chung và phường nói riêng. Trong quá trình phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các thành viên đã đổi mới phương thức phối hợp thực hiện mang lại hiệu quả và khả năng nhân rộng cao, phát huy khá tốt việc tập trung các nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành sớm các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu thi đua trong phong trào chung của Quận, Phường. Việc tổ chức buổi tọa đàm nhằm phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, nâng cao hiệu quả việc nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Với 12 lượt ý kiến phát biểu xoay quanh 25 lượt nội dung tập trung vào các nội dung như: giới thiệu những giải pháp đổi mới nội dung, hình thức phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua tại các đơn vị để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp; Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường trong các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiêu biểu;… Bên cạnh đó, có một số ý kiến đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng việc giới thiệu, xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến tại khu phố, tổ dân phố; cũng như giải pháp phát hiện, giới thiệu, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến là người ngoài hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp như: công nhân, người lao động sản xuất trực tiếp, các lĩnh vực khó khăn độc hại.

GÓP Ý KIẾN