ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giao ban định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 các Hội quán đồng bào Hoa

z5568054429700 51cc8a3518c1e4f35280da703d0c73b4

Chụp hình lưu niệm sau hội nghị

Tại buổi giao ban, các Hội quán đã được nghe ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ thông tin về tình hình về tình hình kinh tế – xã hội của Quận 5 trong 6 tháng đầu năm 2024; bên cạnh đó, đại diện từng Hội quán cũng trao đổi về những kết quả đã đạt được của đơn vị như thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đồng hương và người dân khó khăn trên địa bàn phường, quận, thành phố cũng như tham gia các đoàn thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh do MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức,… Phát biểu tại buổi giao ban, ông Lê Tấn Tài trao đổi về một số hoạt động trọng tâm dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2024; đặc biệt là công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Quận 5, chính quyền, đoàn thể với các Hội quán trong việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh nặng, gia đình liệt sĩ khó khăn, gia đình có công cách mạng, công tác an sinh xã hội và đồng bào đồng hương,…

z5568058568482 26dbd4edbedaa0eb334debe6f08bf5cc

Ông Lê Tấn Tài phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị giao ban, Ban quản trị Hội quán Nghĩa An đã bàn giao đăng cai tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng cuối năm 2024 cho đại diện Ban quản trị Hội quán Nhị Phủ

GÓP Ý KIẾN