ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thi “Sắc màu ASEAN” năm 2022

z3680115259007 acc242405670013ab62a807d3d70ca10

Thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022); 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962 – 05/9/2022); chào mừng … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN