ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chương trình “Siêu thị nghĩa tình”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2020), hưởng ứng đợt hoạt động 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN