ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quận ủy – Ủy ban Nhân dân Quận 5 trao quyết định cán bộ

Theo đó, thực hiện việc sắp xếp công tác cán bộ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính Phường 12 và Phường 15 theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu của cán bộ, Ban Thường vụ Quận ủy – Ủy ban Nhân dân Quận 5 thống nhất điều động và phân công đồng chí Lê Hồng Gấm – Nguyên Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 Quận 5 về công tác tại Phường 6 Quận 5 và giữ nhiệm vụ Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 6.

GÓP Ý KIẾN