ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội đồng nhân dân quận 5 khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười lăm bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 5

Sáng ngày 06/8/2020, Hội đồng nhân dân quận 5 khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười lăm bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 5

Theo đó, HĐND Quận đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND Quận đối với đồng chí Trương Canh Ba nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Song song đó, HĐND Quận cũng đã tiến hành giới thiệu và bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 5 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Trung – Quận ủy viên, Trưởng phòng Quản lý  Đô thị Quận 5

GÓP Ý KIẾN