ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị trao quyết định cán bộ

     Chiều ngày 02/7/2021, tại Hội trường cơ quan Mặt trận Tổ quốc Quận 5; ông Lê Tấn Tài – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 chủ trì Hội nghị trao quyết định cán bộ cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5.
202998530 769348860412742 8368637681654969768 n
     Thực hiện thông báo, kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 về nhân sự chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 và Phường 7, theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 quyết định chuẩn y:
         Bà Đoàn Thị Thanh Thủy – sinh năm 1969, Đảng ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 1 giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 1
         Ông Lê Anh Khoa – sinh năm 1989, nguyên nhân viên thống kê Ban chỉ huy Quân sự Phường 7 giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 7
200192257 769348743746087 2207822593685899979 n

GÓP Ý KIẾN