ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Ban công tác Mặt trận Quý I năm 2021 và đánh giá việc thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quận 5 năm 2020

Sáng ngày 28/01/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận Quý I năm 2021 và đánh giá việc thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quận 5 năm 2020. Đến dự Hội nghị có bà Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Vũ Mạnh Hải – UVTT, Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; cùng các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận và 15 phường và Ban công tác Mặt trận 99 khu phố trên địa bàn các phường.
1 1 2
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tấn Tài đánh giá cao kết quả tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của các khu phố, ngày hội đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, thu hút đông đảo người dân tham gia, ghi nhận những giải pháp, mô hình mà các khu phố đã quan tâm, đầu tư torng công tác tổ chức ngày hội. Bên cạnh đó, sự đoàn kết thống nhất, tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong Ban vận động, Ban công tác Mặt trận Khu phố đã góp phần không nhỏ vào thành công của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua.
Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 đã trao tặng Giấy khen cho 25 tập thể đã có thành tích tổ chức, thực hiện tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.
3

GÓP Ý KIẾN