ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Toà án nhân dân Quận 5 nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 16/11/2021, tại Hội trường Quận ủy Quận 5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 phối hợp Tòa án nhân dân Quận 5 tổ chức hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Toà án nhân dân Quận 5 nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 và Chánh án Tòa án nhân dân Quận 5, ông Cô Hồng Mười – chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị đã công bố Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 5, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với 30 vị. Từ đó, hội nghị đã tiến hành các bước để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 5 nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với sự thống nhất tín nhiệm cao của các đại biểu, ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 được bầu giữ chức danh Trưởng đoàn Hội thẩm Toà án nhân dân, 2 Phó trưởng đoàn Hội thẩm Toà án nhân dân Quận 5, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ông Lê Hữu Trọng – Phó Giám đốc Trung tâm TDTT quận và bà Lương Thị Bích Trâm – chuyên viên Văn phòng UBND Quận 5.
Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

GÓP Ý KIẾN