ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 năm 2023

Trên cơ sở hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Quận 5 và các văn bản quy định về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sáng ngày 06/01/2023, Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Hội nghị đã đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức; báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ quan năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức về những mặt làm được và chưa làm được của đơn vị trong năm 2022 cũng như đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

GÓP Ý KIẾN