ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận – Phường năm 2020

Sáng ngày 23/6/2020, tại Hội trường UBND Phường 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận – Phường năm 2020. Tham dự Hội nghị chuyên đề có hơn 50 vị là đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 phường, đại diện Ban công tác Mặt trận khu phố các phường thuộc cụm thi đua số 2; bà Cao Thị Thu Duyên – Phó ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; bà Hồ Ngọc Lệ – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 8 đồng chủ trì Hội nghị.

6ed9660f9ad867863ec9

Hội nghị đã lắng nghe hơn 11 ý kiến với hơn 20 nội dung trao đổi xoay quanh về hiệu quả việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tại các đơn vị trong thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin, các văn bản triển khai đến các Ban công tác Mặt trận Khu phố cũng như đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại đơn vị đảm bảo đến Ban công tác Mặt trận Khu phố, đến người dân trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã được lắng nghe những chia sẻ của đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8, Phường 10 về giải pháp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường trong công tác tuyên truyền các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc đến người Hoa trên địa bàn, cũng như việc thực hiện công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 mong muốn tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT ngày 22/02/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới các loại hình tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin, tạo ấn tượng sâu sắc có sức thuyết phục, lan tỏa rộng trong các tầng lớp nhân dân” trong tình hình mới

ng Trần Nam Đức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu gợi ý thảo luận

GÓP Ý KIẾN