ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng và phát huy vai trò cốt cán phong trào trong tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Sáng ngày 08/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và sinh hoạt chuyên đề về công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong năm 2020 trong đối tượng tăng ni – Phật tử và cán bộ Mặt trận, cán bộ chính quyền phụ trách công tác Dân tộc – Tôn giáo ở cơ sở. Đến tham dự Hội nghị có ông Vũ Mạnh Hải – UVTT, Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Tham Vị Hào – Phó trưởng ban Dân vận Quận ủy; bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; ông Nguyễn Trọng Phúc – Tổ trưởng Tổ tư vấn Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

1 2

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe ông Vũ Mạnh Hải trao đổi về công tác xây dựng và phát huy vai trò cốt cán phong trào trong tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020; trong đó nhấn mạnh việc xây dựng lực lượng cốt cán phong trào trong tôn giáo ở đơn vị phải đảm bảo chất lượng, phát huy năng lực, uy tín của từng cá nhân; từ đó, thông qua lực lượng cốt cán kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tín đồ để vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng thời, MTTQ Quận – Phường tạo điều kiện để lực lượng cốt cán trong tôn giáo không ngừng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục vận động đồng bào các dân tộc tại địa bàn dân cư, luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận phát động trong đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, bà Trương Thị Kim Xuyến cũng đã báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 cũng như trao đổi những nội dung trọng tâm trong việc thực hiện công tác Dân tộc – Tôn giáo của MTTQ Quận – Phường trong 6 tháng cuối năm 2020.

ng Vũ Mạnh Hải UVTT Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo Ủy ban MTTQ Thành phố trao đổi chuyên đề năm 2020

Ông Vũ Mạnh Hải – UVTT, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo Ủy ban MTTQ Thành phố trao đổi chuyên đề năm 2020

GÓP Ý KIẾN