ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và trang thông tin điện tử của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận 5

Sáng ngày 27/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và trang thông tin điện tử của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận 5. Đến dự hội nghị có bà Cao Thị Thu Duyên – Phó ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Nguyễn Thị Diễm Phương – Giảng viên báo chí truyền thông, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II; ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh quận; đại diện Ban biên tập trang fanpage Công an quận 5; cùng các ông bà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận – phường, Ban công tác Mặt trận 99 Khu phố.

Hội nghị đã được nghe báo cáo nhận định về việc thực hiện công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và trang thông tin điện tử của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận 5 cũng như trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện trang mạng xã hội tại đơn vị, đề xuất những giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền đến các giới nhân dân đối với những thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng như hoạt động của các tổ chức thành viên từ Quận đến cơ sở trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 đã ghi nhận và khen thưởng 16 tập thể, cá nhân là thành viên Ban quản trị mạng, cộng tác viên trang mạng xã hội Mặt trận Tổ quốc quận đã có đóng góp cho hoạt động của trang mạng xã hội quận – phường trong giai đoạn 2021 – 2023. 27423.Q5.2

GÓP Ý KIẾN