ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Giao ban Dư luận xã hội Quý 2 năm 2020

Sáng ngày 11/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị Giao ban Dư luận xã hội Quý 2 năm 2020

Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quang Hiệp – QUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; cùng các ông bà là thành viên Tổ Dư luận xã hội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5

Tại buổi giao ban, 19 lượt ý kiến tập trung phát biểu phản ánh các vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm trong tháng quý 2 năm 2020, trong đó nổi bật như: Tình hình dư luận nhân dân trong chiến dịch phòng chống dịch Covid-19; Tình hình sản xuất, đời sống và giá cả thị trường; Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác cán bộ, cải cách hành chính; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông đang diễn ra trên địa bàn Thành phố nói chung và Quận 5 nói riêng. Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Nam Đức nhấn mạnh cần tiếp tục nắm bắt dư luận nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến dư luận Nhân dân về tình hình an ninh trật tự – an toàn xã hội trên địa bàn Quận, quan tâm đến công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ đó sàng lọc thông tin và phản ánh đến Tổ Dư luận xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận kịp thời, chính xác.

25ce3b692e66d3388a77 575c830a97056a5b3314 eea6e3f6f7f90aa753e8 ông Trần Nam Đức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 phát biểu kết thúc Hội nghị

GÓP Ý KIẾN