ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Giao ban Dư luận xã hội Quý 4 năm 2020

Chiều ngày 17/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị Giao ban Dư luận xã hội Quý 4 năm 2020

Chủ trì hội nghị có ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; cùng dự có các ông bà là thành viên Tổ Dư luận xã hội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5

Tại buổi giao ban có hơn lượt ý kiến tập trung phát biểu phản ánh các vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm trong tháng quý 4 năm 2020, trong đó nổi bật như: Tình hình dư luận nhân dân trong chiến dịch phòng chống dịch Covid-19; Tình hình sản xuất, đời sống và giá cả thị trường; công tác giáo dục đào tạo trên cả nước; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác cán bộ, cải cách hành chính; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông đang diễn ra trên địa bàn Thành phố nói chung và Quận 5 nói riêng. Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Nam Đức nhấn mạnh cần tiếp tục nắm bắt dư luận nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến dư luận Nhân dân về tình hình an ninh trật tự – an toàn xã hội trên địa bàn Quận, … Từ đó sàng lọc thông tin và phản ánh đến Tổ Dư luận xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận kịp thời, chính xác.

2 Ong Tran Nam Duc ket luan hoi nghi

GÓP Ý KIẾN