ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 3 NĂM 2023 HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) – SINH HOẠT TỔ DÂN PHỐ QUÝ II NĂM 2023

Thực hiện hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 về tổ chức Hội nghị nhân dân năm 2022. Qua đó, phát huy hiệu quả công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý, hiến kế, phản ảnh, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần xây dựng chính quyền các cấp thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.
Ngày 23/03/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường phối hợp Ủy ban nhân dân Phường tổ chức Hội nghị Nhân dân Tháng 03 năm 2023 và Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Sinh hoạt tổ dân phố quý II năm 2023
z4214982486781 edf18dd622fb738fc98b8ff8948ed454 z4214982515606 144abf7424fdcf170654ab705237a5d6
Đến tham dự : Ông Trần Nam Đức – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5.
Chủ trì Hội Nghị : Ông Võ Minh Triết – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường. Cùng với sự hiện diện của các ông bà là Bí thư chi bộ, trưởng Ban vận động – Trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân phường, và Ban điều hành 46 tổ dân phố.
z4214982535058 929f8a97525a1465fa617c8ec150e322 z4214982536068 e0371d8e1adc4ee3f5eaffb9cec55ef7 z4214982548472 e96aec351107a2efcf6b6fbbde7e4be3
Hội nghị cũng đã nghe Thường trực Ủy ban nhân dân phường trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong kỳ họp trước; thông qua báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội quý I năm 2023. Định hướng hoạt động tổ dân phố quý II năm 2023. Qua đó, đã ghi nhận 15 lượt phát biểu với các ý kiến xoay quanh các vấn đề về công tác phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tình hình hoạt động tại khu phố, tổ dân phố và góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Từ đó, chính quyền kịp thời tiếp thu ý kiến, chỉ đạo các ngành có liên quan giải quyết, xử lý các vấn đề còn tồn tại của khu phố góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, và công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường.

GÓP Ý KIẾN