ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoạt động Cụm 2 (Phường 5, 6, 7) – Tổ chức HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN GẮN VỚI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN – HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2023.

z4183314581583 3f80eed8eb62fb59c688ebb2375d74d0

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN GẮN VỚI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN – HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2023. Ngày 14/03/2023, Ủy ban Mặt trận … Chi tiết

Phường 6 Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, giao lưu thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự – Hội thi tìm hiểu Luật Nghĩa Vụ Quân Sự. chủ đề “Tự Hào Người Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” Năm 2023.

z4090958758329 94a0a151c7214d90751f934c135eca63

Phường 6 Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, giao lưu thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự – Hội thi tìm hiểu Luật Nghĩa Vụ Quân Sự. chủ đề “Tự Hào Người Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN