ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 6 NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 24/3/2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến tham dự hội nghị có Bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường.
Qua hội nghị, nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 03 năm vừa qua. Phân tích, đánh giá rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về giải pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra.
Hội nghị cũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 và Thường trực Đảng ủy Phường, sự đóng góp của các vị Ủy viên đối với công tác Mặt trận trong thời gian qua và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ.
Tổ chức khen thưởng cho 05 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận giai đoạn 2019 – 2022.
Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng đã thực hiện việc ký kết phối hợp với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.z3286562474882 92370b4603d00ba82b94ba70d36ef86cz3286562378059 2fc8c8893b28f6bc0cae458ec2f0992f

GÓP Ý KIẾN