ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sáng ngày 16/9/2020, tại Hội trường 118 Ngô Quyền, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo.

1

Đến tham dự Hội nghị có ông Vũ Mạnh Hải – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; cùng các vị là đại diện lãnh đạo các ban Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận, đại diện lãnh đạo các phòng ban trực thuộc quận, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận, đại diện Ban quản trị các Hội quán người Hoa, đại diện thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 phường.

Ong Vu Manh Hai UVTT Truong ban Dan toc Ton giao Uy ban MTTQ Thanh pho phat bieu chi dao

Ông Vũ Mạnh Hải – UVTT, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo Ủy ban MTTQ Thành phố phát biểu chỉ đạo

Qua báo cáo nhận định của Ủy ban MTTQ Quận 5 do bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận – phường trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, trên cơ sở nắm bắt tình hình nhân dân, bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp với từng dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; từ đó phát huy điểm tương đồng của các tôn giáo với việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; đồng thời, lắng nghe các báo cáo tham luận của Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1, phường 15, Đại đức Thích Giác Nghiêm – Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 5 – Trụ trì Chùa Phổ Minh,  Lễ Sanh Ngọc Vàng Thanh – Phó ban cai quản Họ đạo Cao đài Sài Gòn quận, Ông M.Mohamed Amin – Trưởng ban Quản trị Thánh đường Hồi Giáo Chợ Lớn về việc tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Quận 5 trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận – phường phát động; từ đó tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước và đồng thời cũng là một trong những cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2020 của quận nhà trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đối với 02 tập thể, 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 01 và Kết luận 02 của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và trao tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đối với 18 tập thể, 12 cá nhân đã có nhiều đóng góp, tích cực thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo.

 

GÓP Ý KIẾN