ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11 nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11 nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sáng ngày 29/03/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 11 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đến tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Trung Hiếu – Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy P11, bà Ngô Thị Bảo Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 11; bà Nguyễn Thị Bích Thoa – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường 11 cùng các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban Công tác Mặt trận 10 khu phố.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Thoa – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường 11 đã trình bày dự thảo báo cáo qua đó lắng nghe 8 lượt ý kiến, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về giải pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra.

GÓP Ý KIẾN