ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm và triển khai, thống nhất chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2020

?Ngày 29/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm và triển khai, thống nhất chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2020. Đến tham dự hội nghị có ông Vũ Mạnh Hải – UVTT, Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; ông Tham Vị Hào – Phó ban Dân vận Quận ủy; cùng các vị là Ủy viên ủy ban MTTQ quận 5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 15 phường, các vị đại diện các tổ chức thành viên cũng về tham dự.

♦️Hội nghị đã được nghe ông Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã đánh giá lại hoạt động của hệ thống Mặt trận Quận – Phường trong 6 tháng đầu năm 2020 với việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kimh tế – xã hội của quận nhà. Mặt trận các cấp đã phối hợp thực hiện kịp thời và đầy đủ các hoạt động như chăm lo cho gia đình chính sách, các hộ khó khăn trên địa bàn Quận, duy trì những giải pháp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, thực hiện công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp,… Từ đó đề ra những giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2020 đối với hệ thống Mặt trận Quận – Phường và các tổ chức thành viên.

?Cũng tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Hải đã đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 12 và ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019.

1 2 3 2 4 2 5 2 ng Lê Tấn Tài UVBTV Quận ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận phát biểu định hướng nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 ng Phạm Quốc Huy Phó Bí thư Quận ủy Chủ tịch UBND Quận 5 thông tin tình hình thời sự 6 tháng đầu năm 2020 ng Vũ Mạnh Hải UVTT Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo Ủy ban MTTQ Thành phố trao tặng bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 2019

GÓP Ý KIẾN