ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều ngày 06/4/2022, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14. Đến tham dự : Ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5. Bà Khương Lê Thuỳ Anh – Quận Ủy Viên. Bí thư Đảng ủy Phường 14, Bà Đinh Thị Thuý – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 14, Ông Võ Thành Tới – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14, Bà Dương Thị Như Ngọc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường 14, và các thành viên Mặt trận, Bí thư Chi bộ khu phố với số lượng hơn 60 người tham dự.
Trong hội nghị, Ban Thường trực Mặt trận Phường đã báo cáo và đánh giá quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường trong 03 năm vừa qua. Phân tích những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về giải pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình hiện nay.
Đồng thời, Mặt trận Phường đã đề xuất khen thưởng cho 24 tập thể thực hiện tốt công tác Mặt trận giai đoạn 2019 – 2022, thực hiện công tác bảo trợ thường xuyên cho 21 hộ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 – 2025 với kinh phí 57.600.000đ, thời gian bắt đầu tháng 4/2022 đến tháng 3/2023.

z3322261263209 376155159ff65e21270316b4c37c3980 z3322261253324 f380d83ac75bb83aee3eb5c6d43cdc0b

GÓP Ý KIẾN