ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác nắm bắt dư luận xã hội và thực hiện công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội năm 2022

Chiều ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác nắm bắt dư luận xã hội và thực hiện công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội năm 2022. Đến tham dự và báo cáo chuyên đề có bà Cao Thị Thu Duyên – Phó ban Tuyên giáo Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; ông Nguyễn Quang Hiệp – QUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; cùng các ông bà là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận – phường; đại diện các đoàn thể chính trị quận và các thành viên Tổ cộng tác viên Dư luận xã hội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Hội nghị đã được nghe cũng như trao đổi về một số nội dung cơ bản của công tác dư luận xã hội; phương pháp nắm bắt, phân tích, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội; kỹ năng xử lý thông tin, dự báo, định hướng dư luận xã hội; trao đổi một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác DLXH ở cơ sở. Qua đó giúp cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nắm bắt tình hình dư luận xã hội; phát huy hiệu quả việc nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân; kịp thời định hướng dư luận trong thời gian tới.

GÓP Ý KIẾN