ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tập huấn công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào và sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 21/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào và sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào 6 tháng đầu năm 2020 với sự tham dự của ông Lê Văn Thu – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; Ông Lư Chấn Lợi – Trưởng ban tư vấn đối ngoại nhân dân Ủy ban MTTQVN quận 5; các vị là thành viên Ban Tư vấn đối ngoại nhân dân – kiều bào quận, Tổ liên lạc Kiều bào 15 phường, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 15 phường, Ban công tác mặt trận 99 khu phố.

IMG 1851

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe ông Lê Văn Thu – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố triển khai các nội dung cơ bản của công tác đối ngoại nhân trong tình hình mới, Tuyên truyền các Hiệp định hợp tác thương mại (FTAs) giữa Việt Nam với các quốc gia, đặc biệc chú ý tuyên truyền về diễn tiến Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ ủy viên không thường trực hội đồng Bảo an liên hiệp quốc (2020-2021) và đảm nhận vị trí Chủ tịch Asean;  Đồng thời triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quan hệ với Asean và các nước, năm 2020 thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

IMG 1863

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã trình bày báo cáo sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào Quận 5 trong 6 tháng đầu năm 2020 và dự thảo chương trình công tác trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị cũng đã trao đổi những vấn đề nhằm đổi mới nội dung và hình thức hoạt động Đối ngoại nhân dân – Kiều bào một cách đa dạng, phong phú và phù hợp từng đối tượng từ quận đến cơ sở; từ đó tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự ủng hộ của các kiều bào trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2020 của quận.

GÓP Ý KIẾN