ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tập huấn công tác lễ tân ngoại giao

Chiều ngày 09/7/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Quận Đoàn 5 tổ chức tập huấn công tác lễ tân ngoại giao trong hệ thống MTTQ Việt Nam, Hội LHPN và Thường trực Đoàn 14 phường. Bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó vụ Trưởng phụ trách phía Nam Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam dự và báo cáo chuyên đề cùng hội nghị. Cùng dự có bà Nguyễn Ngọc Cẩm – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; bà Ngô Thị Bảo Nguyên – Phó Chủ tịch Hội LHPN quận; ông Lê Nguyễn Tôn Trí – Phó Bí thư thường trực Quận Đoàn 5.

z5616426530365 a5b828f7db1e13e261a888fdb9e796ba

Báo cáo viên trao đổi một số nội dung trọng tâm trong công tác lễ tân ngoại giao

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trao đổi về vai trò, kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện công tác lễ tân ngoại giao như: việc sử dụng Quốc huy, Quốc kỳ; quy trình đón khách, tổ chức sự kiện, tổ chức tiệc chiêu đãi và một số vấn đề lưu ý trong công tác Lễ tân ngoại giao. Hội nghị tập huấn giúp cán bộ Mặt trận, Phụ nữ và Đoàn thanh niên cập nhật các quy định liên quan đến công tác đối ngoại, góp phần thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đối ngoại nhân dân; xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công sở, vận dụng hiệu quả trong việc tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện, phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Đồng thời, chủ động vận dụng vào thực tiễn để tổ chức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác đối ngoại năm 2024 và những năm tiếp theo.

GÓP Ý KIẾN