ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tập huấn Kỹ năng về hoạt động tư vấn trong hệ thống Mặt trận năm 2020

Nhằm giúp cán bộ Mặt trận Quận, Phường làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các ban tư vấn; từ đó, giúp cho Ủy ban MTTQ Quận – Phường có điều kiện tăng cường việc nghiên cứu chuyên sâu đối với một số lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, đồng thời thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Quận – Phường đề ra hàng năm. Chiều ngày 10/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng về hoạt động tư vấn trong hệ thống Mặt trận năm 2020. Ông Lê Nguyễn Hồng Quang – UVTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đến dự và báo cáo về kỹ năng hoạt động tư vấn trong hệ thống Mặt trận. Cùng tham dự có bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và thành viên các Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 phường.IMG 1758 IMG 1760 IMG 1766 ng Lê Nguyễn Hồng Quang UVTT Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao đổi cùng Hội nghị

GÓP Ý KIẾN