ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với Nhân dân lần 1; Hội nghị nhân dân tháng 5 năm 2023.

Nhằm trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân về các lĩnh vực: An ninh trật tự; trật tự đô thị; cải cách thủ tục hành chính; địa chính – xây dựng; vệ sinh môi trường; an sinh xã hội; phòng chống dịch bệnh.
Qua đó, trao đổi, giải thích, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị và những bức xúc chính đáng, hợp pháp của của nhân dân để có cơ sở điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội; đồng thời đề xuất, kiến nghị với cấp trên điều chỉnh, sửa đổi những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước không còn phù hợp. Tối ngày 15/5/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 11 tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với Nhân dân lần thứ 1 và Hội nghị Nhân dân tháng 5 năm 2023.
Tại Hội nghị nhân dân đã được lắng nghe khái quát về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và những vấn đề quan trọng của địa phương mà nhân dân quan tâm trên địa bàn phường báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời người dân tham gia phát biểu 16 ý kiến về an ninh trật tự; vệ sinh môi trường và 01 ý kiến về quản lý camera. Các ý kiến  của người dân được Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường ghi nhận và chỉ đạo các bộ phận liên quan xem xét và xử lý trong tháng, đồng thời báo cáo trong hội nghị nhân dân tháng 6.
HNND 2

GÓP Ý KIẾN