ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT BAN THANH TRA NHÂN DÂN PHƯỜNG 10 NĂM 2022

Ngày 13/01/2023, Ban Thanh tra nhân dân Phường 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhằm đánh giá kết quả công tác thực hiện trong năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2023. Đến tham dự hội có bà Lê Mỹ Uyên – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10; bà Nguyễn Ngọc Uyên Phượng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10 cùng các vị là thành viên Ban Thanh tra nhân dân Phường 10.
Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 10, Ban Thanh tra nhân dân Phường 10 đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn giám sát theo quy định. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã phát huy, nâng cao về vai trò, trách nhiệm, giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Lê Mỹ Uyên – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10  ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Thanh tra nhân dân Phường 10 đã đạt được trong năm 2022, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, định hướng về công tác trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023.
Cũng trong hội nghị Ban Thanh tra nhân dân đã chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, tổng số tiền 2.200.000đ.
z4036708130196 ca99fe7a52b2f4ad43bd3c11352abc11 z4036708114736 6f1f275135b5441a4616005a6367690c

GÓP Ý KIẾN