ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 10 tổ chức hội nghị triển khai Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy TPHCM về “Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021 – 2030.

876FF695 40E2 4CE9 9B1B 3353B39BB21E

Ngày 11/7/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức hội nghị triển khai Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy TPHCM về “Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN