ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN – QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ VNN NĂM 2022

Ngày 06/01/2023 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận – công tác Quản lý và sử dụng quỹ VNN năm 2022. Đến tham dự Hội nghị có Ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Ông Đặng Ngọc Phương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Ban Quản trị các Hội quán cùng với Cấp uỷ chi bộ, Ban công tác Mặt trận 10 khu phố và các ông, bà là Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng tham dự Hội nghị. Tại hội nghị bà Nguyễn Thị Bích Thoa – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường thông qua báo cáo công tác Mặt trận – Quản lý và sử dụng quỹ VNN năm 2022 và một số hoạt động trọng tâm trong năm 2023 để hội nghị trao đổi đóng góp ý kiến.  Nhằm để định hướng công tác trong năm 2023 ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận phát biểu chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần phải thực hiện trong năm tới, Qua đó Ban Thường trực Mặt trận phường cần quan tâm gắn kết nhiều hơn với các Hội quán trú đóng trên địa bàn phường để hoạt động trong năm 2023 được tốt hơn.
Thay mặt Ban Thường trực bà Nguyễn Thị Bích Thoa – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận ghi nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo và định hướng một số hoạt động công tác năm 2023. Để động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện công tác Mặt trận – Vận động, quản lý quỹ VNN năm 2022. Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc phường ra Quyết định khen thưởng cho 23 tập thể và 24 cá nhân thực hiện tốt các hoạt động trong năm, đồng thời gửi tặng 01 phần quà cho các vị Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận phường trong dịp xuân Quý Mão năm 2023.

GÓP Ý KIẾN