ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động Ban công tác Mặt trận khu phố năm 2022

Chiều ngày 21/7/2022, tại Hội trường UBND Phường 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động Ban công tác Mặt trận khu phố năm 2022 trong đội ngũ là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban công tác Mặt trận khu phố thuộc các phường trong cụm thi đua số 1 của hệ thống MTTQ Việt Nam Quận 5. Đến dự có ông Lê Nguyễn Hồng Quang – UVTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5.

Tại hội nghị, ông Lê Nguyễn Hồng Quang đã trao đổi về một số nội dung trọng tâm của Quy chế hoạt động Ban công tác Mặt trận khu phố, từ đó nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố, đảm bảo phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

GÓP Ý KIẾN