ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tuyên truyền “Chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Hội nghị tuyên truyền “Chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc” được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Quận 5 tổ chức vào sáng ngày 22/7/2020 tại chùa Vạn Phật. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Mạnh Hải – UVTT, Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; hòa thượng Thích Chơn Không – Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố; Thượng tọa Thích Truyền Cường – Ủy viên Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 5; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 phường cùng các vị Chư tôn Đức trên địa bàn quận 5.

1 6

Hội nghị đã được nghe ông Vũ Mạnh Hải trao đổi về thông tin tình hình Dân tộc – Tôn giáo trên địa bàn Thành phố; các chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc và các nội dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; từ đó tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và chức sắc, chức việc Phật giáo trong thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo. Đa dạng hóa các hình thức đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phật sự, công tác đạo và đời.

GÓP Ý KIẾN